MENU

PRACA AKTUALNOŚCI KONTAKT O NAS
OK

Aktualności

 • TonCut 8 - 8.3.113.14048
  16.11.2023 07:06:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zniknięcie podglądu w oknie eksportu wyników.
 • TonCut for Automation - 1.0.756.1351
  16.11.2023 06:58:59

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut for Automation - 1.0.754.1349
  10.11.2023 10:15:06

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut 8 - 8.3.104.14008
  10.11.2023 10:09:16

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Przyspieszono działanie interfejsu użytkownika, gdy w zasobach lub projektach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy imporcie danych tabelarycznych.
 • TonCut 8 - 8.3.89.13863
  26.10.2023 11:14:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano domyślne profile importu z programów PRO100 i Corpus.
  • Zna­czą­co przy­spie­szo­no opty­ma­li­za­cję w przy­pad­ku bar­dzo du­żej ilo­ści za­so­bów.
  • Przyspieszono działanie programu przy wprowadzonej dużej ilości grup materiałowych i zasobów.
  • Po­pra­wio­no błąd, któ­ry mógł po­wo­do­wać po­gor­sze­nie wy­ni­ków opty­ma­li­za­cji gdy włą­czo­ne było gru­po­wa­nie i ogra­ni­cze­nie dłu­go­ści cię­cia.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy jego zamykaniu.
  • Poprawiono błąd, który powodował niezapisywanie standardowych rozmiarów po imporcie grup materiałowych.
  • Poprawiono błąd w procedurze kopii zapasowej, który powodował niezapisywanie przypisania kolumn w profilach importu.
  • Poprawiono błąd w importerze danych tabelarycznych, który w specyficznych okolicznościach mógł powodować zawieszenie programu.
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności